A downloadable game for Windows

Download NowName your own price

ENGLISH DESCRIPTION:

This game is the sequel to Adarna, which was released in the year 2015.

In the original 17th century Ibong Adarna tale by Jose de la Cruz, the Princesses Maria Blanca, Juana and Leonora were merely the girlfriends of the protagonist Prince Juan. At the end of the corrido, Juan picks Maria Blanca as his preferred wife, while the other two women became the wives of Juan's brothers, Pedro and Diego. All three women had interesting backgrounds, but the way they were treated in the story left something to be desired. This is a manuscript that is often discussed in Filipino literature classes, but the portrayal of women — either as damsels in distress or prizes to be chosen — are not empowering.

Adarna: The Legend of Maria Blanca re-imagines what it would be like if these princesses' lives did not revolve around Juan or his brothers. Many regions of pre-Hispanic Philippines had matriarchal societies, and while the first Adarna game released by Senshi.Labs had a very Western feel to it, this sequel attempts to transport the players back to an indigeous pre-colonial atmosphere while keeping the language somewhat up to date.

This adventure starts off in the Kingdom of Reinos de los Kristales, where the Princess Maria Blanca learns that her sister Isabela has fallen ill. A hermit approaches Maria to inform her that Isabela can only be cured by the mythical creature of Adarna. Maria then slips away from the kingdom and embarks on a quest to find the legendary bird.


PAGLALARAWAN SA TAGALOG:

Ito ang ikalawang aklat ng larong Adarna, na inilabas noong taong 2015.

Nang isulat ni Jose de la Cruz noong ika-17 na siglo ang orihinal na Ibong Adarna, kasintahan ng bidang si Prinsipe Juan ang mga prinsesang sina Maria Blanca, Juana at Leonora. Sa pagtatapos ng korido, piniling kabiyak ni Juan si Maria Blanca. Napangasawa naman ng kaniyang mga kuyang si Pedro at Diego ang dalawang babae na hindi niya napili. Kagiliw-giliw ang pagkatao ng tatlong babae, ngunit hindi kanais-nais ang pag-akda sa mga ito. Bilang isang manuskrito na madalas talakayin sa panitikang Pilipino, nararapat lamang na talakayin nito ang problemadong pag-trato sa mga kababaihan.

Sa Adarna: Alamat ni Maria Blanca, muling iisipin ang posibilidad na magkaroon ng sariling kapalaran sina Maria, Juana, at Leonora na hindi umiikot kay Juan at sa kanyang mga kapatid. Maraming lipunan ang may matriyarkal na kultura bago sumailalim ang Pilipinas sa kapangyarihan ng Espanya. Bagamat ramdam ang kulturang Kanluranin sa unang larong Adarna na inilabas ng Senshi.Labs, ibinabalik ng karugtong sa pagkakataong ito ang ilan sa mga katutubong palaalamatan.

Nagsisimula ang pakikipagsapalarang ito sa Kaharian ng Reinos de los Kristales, kung saan nagkakaroon ng malubhang karamdaman si Isabela na kapatid ni Prinsesa Maria Blanca. Isang ermitanyo ang lumalapit kay Maria upang ipaalam na ang Ibong Adarna lamang ang makakapag-pagaling kay Isabela. Dahil dito, tumakas si Maria mula sa kanilang kaharian upang hanapin ang maalamat na Ibong Adarna.

Original Soundtrack

Core Team (Pangunahing Koponan)

Game Designer (Taga Likha ng Laro): Mark Detroit C. Tañeca
Lead Writer (Punong Manunulat): Beatrice M.V. Lapa, PhD
Editor (Patnugot): Arvin C. Cabang
Writer (Manunulat): Mark Detroit C. Tañeca
Lead Artist (Punong Tagaguhit): Kimberley Hannah P. Warne
Artists (Mga Tagaguhit): Emman Burgos Briones, Mischa Rafael Balboa, Cherish Princess Socro, Andrezon Ferrer, Jihan Mae Rodriguez, Claudius Jose Yango
Sound Designer (Kompositor): John Nhyne T. Junio
Lead QA (Punong Tagasuri): Neil Alcuran
Quality Assurance (Mga Tagasuri): Beatrice M.V. Lapa, PhD, Jericho C. Allas
Production Assistant (Kalihim ng Produksyon): Francesca Ann Espinola
Producer (Taga-pangasiwa ng Produksyon): Beatrice M.V. Lapa, PhD


StatusReleased
PlatformsWindows
Rating
Rated 5.0 out of 5 stars
(1 total ratings)
Authorsenshi.labs
GenreRole Playing, Educational
Tags2D, Dungeon Crawler, Fantasy
Average sessionA few minutes
LanguagesTagalog
InputsKeyboard, Mouse, Gamepad (any)

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

Adarna: Alamat ni Maria Blanca Installer 147 MB